کشور مالت

کشور مالت

کشور مالت با واقع شدن در جنوب قاره اروپا یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری می باشد. از جاذبه های گردشگری کشور مالت می توان به کلیسای سنت جان اشاره کرد.