کشور لاتویا

کشور لاتویا

کشور لاتویا یا همان لتونی به عنوان یکی از کشورهای اروپایی محسوب می شود. لذا ما در این متن قصد داریم تا کشور لاتویا را مورد بررسی قرار دهیم.